ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Το Αιματολογικό Ιατρείο του Ιατρικού Π. Φαλήρου εξειδικεύεται στη διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση όλου του φάσματος των καλοήθων και κακοήθων παθήσεων που αφορούν τα έμμορφα στοιχεία του αίματος, όπως ενδεικτικά:

  • Αναιμία, λευκοπενία, θρομβοπενία,
  • Καλοήθη νοσήματα ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων,
  • Διαταραχές αιμόστασης και πηκτικού μηχανισμού,
  • Οξεία λευχαιμία,
  • Χρόνια μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα,
  • Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα,
  • Λέμφωμα Hodgkin,
  • Μη Hodgkin λεμφώματα,
  • Πολλαπλούν μυέλωμα,
  • Άλλα χρόνια λεμφουπερπλαστικά νοσήματα.

Το Αιματολογικό Ιατρείο αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εξειδικευμένες διαγνωστικές πράξεις, που αφορούν τα παραπάνω νοσήματα, όπως μελέτη επιχρίσματος περιφερικού αίματος, εκτέλεση και αξιολόγηση μυελογράμματος και διενέργεια οστεομυελικής βιοψίας.

Επίσης λειτουργεί Ιατρείο Θρομβοφιλίας και Θρόμβωσης. Διαβάστε περισσότερα.

Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε: τηλ. 210-9892100.