Β’ Ορθοπαιδική – Αθλητιατρική Κλινική

  • Καραχάλιος Γιώργος-Γρηγόρης, Ορθοπαιδικός, Ειδικός Αθλητίατρος (IOC Dip. Sp. Phy), Fifa Football Medicine Diploma, Διευθυντής
  • Γιώργος Κρίνας, Ορθοπαιδικός, Επιμελητής
  • Ταμβίσκος Αντώνιος, Ορθοπαιδικός, Επιμελητής
  • Πατρίκαλος Ανδρέας, Ορθοπαιδικός, Εξωτ. Συνεργάτης
  • Χατζηαργυρόπουλος Θεόδωρος, Ορθοπαιδικός, Εξωτ. Συνεργάτης
  • Ηλιόπουλος Σταύρος, Αναισθησιολόγος

Για πληροφορίες και ραντεβού: 210 9892489