ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ

Επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Κέντρο του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου, προκειμένου να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε  για να σας συνδέσουν με όποιο Τμήμα ή διαγνωστική – εργαστηριακή εξέταση από τις παρακάτω σας ενδιαφέρουν:

Προληπτικός Έλεγχος

 • Pap Test με τη νέα μέθοδο κυτταρολογίας «υγρής φάσης»
 • Κέντρο Ελέγχου Μαστού με ψηφιακό μαστογράφο 
 • Κολποσκόπηση-laser για γυναικολογικό καρκίνο
 • Διαγνωστική έκπλυσης πόρων μαζικού αδένος
 • Βρογχοσκοπικό τμήμα για έλεγχο των πνευμόνων
 • Εργαστηριακός έλεγχος για καρκινικούς δείκτες, PSA κ.α.
 • Κολονοσκόπηση για την πρόληψη του καρκίνου του παχέως εντέρου ή με αξονική τομογραφία (Πολύποδες οι οποίοι σε διάρκεια 5-10 χρόνων μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο του παχέως εντέρου, αφαιρούνται ταυτόχρονα με την κολονοσκόπιση και έτσι, εξαλείφεται η πιθανότητα μετεξέλιξής τους σε καρκίνο του παχέως εντέρου).

Διάγνωση εργαστηριακή και απεικονιστική: 

 • Αξονική τομογραφία
 • Αγγειογραφία
 • Σπινθηρογράφημα
 • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Κατευθυνόμενη βιοψία διά βελόνης (FNA και Tru-cut) για έλεγχο μαστού, πνεύμονα, προστάτη, οισοφάγου κ.α.
 • Σταδιοποίηση της νόσου: Με τις πιο σύγχρονες και εξειδικευμένες μεθόδους.

Ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος

 • Ακτινολογικό Τμήμα: Απλές ψηφιακές ακτινογραφίες και ψηφιακή ακτινοσκόπηση όλων των οργάνων, πυελογραφίες, ουρηθροκυστεογραφίες, διαβάσεις οισοφάγου-στομάχου, λεπτού-παχέος εντέρου, σαλπιγγογραφίες, συριγγογραφίες κλπ.
 • Τμήμα Υπερήχων: Ευρύ φάσμα εξετάσεων σε όλο το σώμα, όπως και εξετάσεις οργάνων τραχήλου, κοιλίας, πυέλου και αγγείων.
 • Τμήμα Μαστογραφίας: Διαθέτει σύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο για καλύτερη απεικόνιση νεοπλασμάτων.
 • Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας: Διενεργούνται αξονικές τομογραφίες όλων των οργάνων του σώματος και εξειδικευμένες τομογραφίες. Eντυπωσιακά αποτελέσματα για : α) Real time σύστημα βιοψίας όγκων του πνεύμονα β) Μελέτη πνευμονικών όζων γ) Ανάδειξη μικρού μεγέθους όγκων διαφόρων οργάνων (ήπαρ- πάγκρεας-νεφροί) δ) Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας σε νεοπλασματικούς ασθενείς.
 • Τμήμα ΑγγειογράφουΔιενεργούνται διαγνωστικές εκλεκτικές-υπερεκλεκτικές αγγειογραφίες ως και ένα φάσμα επεμβατικών θεραπευτικών μεθόδων.
 • Τμήμα Κλινικής - Επεμβατικής Ακτινολογίας: Διενεργούνται βιοψίες βλαβών, θεραπευτικοί εμβολισμοί, χημειοεμβολισμοί νεοπλασμάτων, παροχετεύσεις.
 • Μονάδα τομογραφίας με εκπομπή ποζιτρονίων  PET/ CΤ: Η πιο σύγχρονη στην Ελλάδα Μονάδα τομογραφίας με εκπομπή ποζιτρονίων  PET/ CT  λειτουργεί στο Ιατρικό Αθηνών για την εξυπηρέτηση των ασθενών όλων των νοσοκομείων του Ομίλου. Η PET/ CT  αποτελεί τη νέα επαναστατική τεχνική για την έγκαιρη ανίχνευση των καρκινικών κυττάρων. Ενδείκνυται ως η πλέον ευαίσθητη και ακριβής εξέταση για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση, την επανασταδιοποίηση και την αξιολόγηση της ανταπόκρισης της νόσου στη θεραπεία.