ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Σκοπός της λειτουργιάς των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων είναι η εξυπηρέτηση σας ως εξωτερικού ασθενή.

Έχετε τη δυνατότητα να εξετασθήτε από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και να πραγματοποιήσετε παρακλινικές εργαστηριακές εξετάσεις στα διάφορα εξειδικευμένα τμήματα του νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία περιλαμβάνονται τα παρακάτω ιατρεία:

 • ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ
 • ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΩΡΛ