ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Όνομα: 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Επώνυμο: 
ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ
Ειδικότητα: 
ΘΩΡΑΚΟΧ/ΓΟΣ
Τηλέφωνο: 
212 9892184