ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Ο πολυτομικός Αξονικός Τομογράφος GE BRIGHT SPEED 16 τομών (multislice ή multidetector) αποτελεί την τελευταία επανάσταση στην τεχνολογία. Με την εφαρμογή αυτή είναι δυνατή η παραγωγή δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων, καθώς και πολυεπίπεδων ανασυνθέσεων, χωρίς επιπλέον έκθεση του ασθενή σε ακτινοβολία.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του πολυτομικού αξονικού τομογράφου είναι η ελάττωση του χρόνου εξέτασης και η λήψη μικρότερου πάχους τομών, με ταυτόχρονη αύξηση του πεδίου εξέτασης.

Βασικές εξετάσεις

 • Αξονική Τομογραφία Άνω & Κάτω κοιλίας
 • Αξονική Τομογραφία Θώρακος
 • Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου
 • Αξονική Τομογραφία Οστών και Αρθρώσεων

Ειδικές εξετάσεις

 • Αξονική Αγγειογραφία άκρων, θωρακοκοιλιακής αορτής, καρωτίδων και ενδοκράνιων κλάδων, καθώς και Πνευμονική Αγγειογραφία. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί για τη μη επεμβατική εκτίμηση αποφρακτικής αρτηριοπάθειας, την αρτηριακή χαρτογράφηση περιοχών χειρουργικού ενδιαφέροντος και τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής ακόμα κα σε μικρούς περιφερικούς κλάδους.
 • Αξονική Πυελογραφία για την λεπτομερή μελέτη της αποχετευτικής μοίρας των νεφρών με παραγωγή εικόνων υψηλότερης ποιότητας και ευκρίνειας από αυτές της κλασικής πυελογραφίας.
 • Αιμοδυναμική μελέτη - ταυτοποίηση αλλοιώσεων των οργάνων του σώματος, καθώς και προεγχειρητική εκτίμηση όγκων.
 • Τριασδιάστατη (3D) ανασύσταση αθρώσεων και σύνθετων καταγμάτων.

Επεμβατικές εξετάσεις

 • Διαγνωστικές βιοψίες και παρακεντήσεις σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος
 • Διαδερμικοί καυτηριασμοί (RF) όγκων ήπατος
 • Οστικές βιοψίες και εξαχνώσεις (RF) οστεοειδών οστεωμάτων
 • Καλογερής Μενέλαος, Ακτινολόγος, Δ/ντής Απεικονιστικού Τμήματος 
 • Δαφνοπούλου Αγγελική, Ακτινολόγος, Υπεύθυνη Ακτινολογικού Τμήματος
 • Κανδηλιώτης Ιωάννης, Ακτινολόγος 
 • Πέππας Χρήστος, Ακτινολόγος
 • Ρογδάκη Ειρήνη, Ακτινολόγος
 • Σιδεράκης Γεώργιος, Ακτινολόγος 

Γραμματεία

 • Καπελώνη Στέλλα 
 • Κουδουνάρη Ευγενία

Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε Δευτέρα – Παρασκευή (7:00 – 19:00) και Σάββατο (8:00 – 14:00): τηλ.: 210 9892260, 210 9892192, 210 9892100.

Eφημερεύει όλο το 24ωρο για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.