ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΗΠΑΤΟΣ - ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Το Τμήμα Χειρουργικής Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος του Ιατρικού Π. Φαλήρου παρέχει μια διεπιστημονική και ολόπλευρη προσέγγιση σε ασθενείς με διαταραχές του ήπατος, παγκρέατος, χοληφόρων και χοληδόχου κύστης, προσφέροντας εξειδικευμένη αξιολόγηση και θεραπεία.

Η επιστημονική ομάδα που την αποτελεί προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα για παθήσεις όπως:

 • Πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος, 
 • Καλοήθεις όγκοι το ήπατος: αδένωμα, κύστη ήπατος, αιμαγγείωμα, εστιακή οζώδης υπερπλασία (FNH), απόστημα ήπατος, εχινόκοκκος κύστη ήπατος, 
 • Πρωτοπαθής όγκοι χοληφόρων:  χολαγγειοκαρκίνωμα, καρκίνος χοληδόχου κύστης,
 • Καλοήθεις παθήσεις χοληφόρων: κυσταδένωμα, χοληδοχοκύστη, στένωση χοληφόρων,
 • Πρωτοπαθής καρκίνος παγκρέατος, φύματος Vater, δωδεκαδακτύλου,
 • Νευροενδοκρινείς όγκοι πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς, 
 • Δευτεροπαθείς όγκοι ήπατος από καρκίνο παχέος εντέρου, μαστού και άλλης προέλευσης,
 • Χρόνια και οξεία παγκρεατίτιδα,
 • Οξεία χολοκυστίτιδα και χολαγγειίτιδα, 
 • Πυλαία υπέρταση και θρόμβωση πυλαίας φλέβας,
 • Πρωτοπαθής χολική κίρρωση, 
 • Σύνθετες παθήσεις ήπατος χοληφόρων παγκρέατος.

Οι εφαρμοζόμενες θεραπείες περιλαμβάνουν:

 • Ηπατεκτομές (δεξιά, αριστερή, κεντρική, εκτομή τριών ηπατικών τμημάτων),
 • Λαπαροσκοπικές και ανοικτές μεταστασεκτομές, 
 • Θερμική καταστροφή (RFA) πρωτοπαθών και δευτεροπαθών όγκων ήπατος, λαπαροσκοπικά και ανοικτά,
 • Παγκρεατεκτομές: Whipple, ολική και περιφερική παγκρεατεκτομή-σπληνεκτομή,
 • Εκτομή χολήφόρων με ή χωρίς ηπατεκτομή σε καρκίνους της πύλης του ήπατος (Klatskin),
 • Λαπαροσκοπική εκτομή καλοηθών όγκων του ήπατος και του σπληνός,
 • Πυλαιο-κοιλικές αναστομώσεις.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 9892100.