ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Το Ηπατολογικό Κέντρο του Ιατρικού Π. Φαλήρου υποστηρίζεται από ομάδα έγκριτων επιστημόνων όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων (Ηπατολόγοι - Γαστρεντερολόγοι, Χειρουργοί Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος, Ακτινοδιαγνωστές, Επεμβατικοί Ακτινολόγοι, Ογκολόγοι, Ψυχίατρος, Διαιτολόγος). 

Στο εξειδικευμένο Κέντρο πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις όπως:

 • Αιματολογικός έλεγχος
 • Υπερηχογράφημα 
 • Αξονική τομογραφία 
 • Μαγνητική τομογραφία (MRI-MRCP)
 • Γαστροσκόπηση
 • ERCP (Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία)
 • Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS)
 • Διαδερμική χολαγγειογραφία
 • Βιοψίες ήπατος: απλές, κατευθυνόμενες, διασφαγιτιδικές
 • Υπερηχογράφημα ροής (Doppler), Μετρήσεις πιέσεων πυλαίας και ηπατικών φλεβών
 • Ψηφιακές Αγγειογραφίες.

Προσφέρονται δε οι ακόλουθες ιατρικές υπηρεσίες:

 • Εξειδικευμένη φαρμακευτική θεραπεία και παρακολούθηση
 • Ψυχολογική και διατροφολογική υποστήριξη
 • Ενδοσκοπική αιμόσταση κιρσών, διαδερμική σκληροθεραπεία και εμβολισμός
 • Διαδερμική έγχυση αλκοόλης, χημειοεμβολισμός και καυτηριασμός όγκων ήπατος με ραδιοσυχνότητες (RF ablation)
 • Παρακεντήσεις και παροχετεύσεις συλλόγων (ασκίτη, αποστημάτων κ.α)  
 • Ενδοσκοπικές επεμβάσεις χοληφόρων (σφιγκτηροτομή, αφαίρεση λίθων, τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων / stents)  
 • Διαδερμική παροχέτευση χοληφόρων και τοποθέτηση stents
 • Χειρουργικές επεμβάσεις ήπατος - χοληφόρων - παγκρέατος

Το Ηπατολογικό Κέντρο συνεργάζεται με Μεταμοσχευτικά Κέντρα.